PROGRAM MALI ZNALAC – BROJEVI KROZ IGRU

Kroz igru upoznajemo brojeve, a brojevi će nam pomoći da ostvarimo sve naše ciljeve. Ako samo malo detaljnije pogledamo prošlost, sadašnjost i budućnost, možemo lako shvatiti da su brojevi jako važni. Naš pomno osmišljen sustav edukacije djeci će pomoći da brojeve zavole, a kad nešto voliš, onda ti sigurno neće biti teško.

Program Mali znalac se naslanja na Numicon Oxfordsku metodu koja se koristi u zemljama diljem svijeta, a smisao je da se djeci brojevi  kao i osnovne operacije s brojevima serviraju na njima jednostavan i primamljiv način. Boje, oblici, veličina i težina nastavnih pomagala koje koristimo bude kod djece motivaciju za stjecanjem novih znanja.

Učiteljice na susrete s djecom uvijek dolaze s puno novih ideja, a svemu tome pogoduje naš stručni tim koji stalno radi na razvijajnju novih, još boljih metoda. Edukatori koji rade po programu Superznalac uvijek su spremni na nova znanja, nove metode i nove susrete sa svojim malim polaznicima.

Naše zadatke mališani jedva čekaju i uvijek rado pitaju: "Kad će opet Superznalac? " Osim standardnih metoda koje koristimo u Numiconu nerijetko se koriste i one svakidašnje stvarčice poput kamenčića, štapića, lišća itd., a sve to kako bi djeci brojeve prikazali na najjednostavniji mogući način.

Nakon Numicon priče naši polaznici su spremni za pustolovinu Superznalca, koji računa nevjerojatno brzo, pamti poput najsuvremenijeg računala, a uz sve to lijepo je odgojen i zna koje su prave životne vrijednosti.